Řešitelský tým tvořila univerzita, nezisková organizace a dvě konzultační a inženýrské firmy pracující v oblasti monitoringu a likvidace starých ekologických zátěží.

Technická univerzita v Liberci řeší a řešila řadu projektů VaV (např. Inf.společnost, Výzk.centra, MPO, TAČR, GAČR). Do projektu vložila odborníky v oblasti aplikované informatiky, tvorby databázových a informačních systémů, zpracování dat a modelování.

GEO-TOOLS je výzkumná nezisková organizace se zkušenostmi spolupráce ve VaV informačních systémů pro monitorování přírodních rizik a pro včasná varování. Její výsledky jsou využívány partnery ze státní správy a samosprávy i komerčních firem. Do projektu vloží odborníky a výstupy z předešlých projektů z oblastí aplikované informatiky, vývoje DB a inf.systémů, hodnocení a prognózování dat, modelování a simulace procesů.

AZ Consult, spol. s r.o. pracuje v oblasti geotechnického monitoringu a vývoje speciálních zařízení pro zakládání staveb. Vedla nebo spolupracovala na řešení projektů VaV (např. MPO, GAČR). Výsledky uplatňuje sama při geotech. monitoringu nebo ve spolupráci s partnery.

AQUATEST a.s. zpracovává environmentální projekty, včetně výzkumných, je jedním z účastníků tvorby plánů povodí, působí v projektech VaV (např. MPO, GAAVČR, MŽP). Výsledky VaV jsou zasazovány do služeb společnosti formou nových technologií nebo užitných vzorů, čištění vod, aplikace nových sanačních technologií, nebo jsou výsledky předmětem prodeje.Do projektu vloží zkušenosti v hydrogeologii,vodním hospodářství a lokální znalosti divize Most.