Projekt byl řešen s podporou Technologické agentury ČR (www.tacr.cz) pod číslem projektu TA02020177.

Cílem projektu bylo vytvoření informačního a hodnoticího systému pro problémově cílenou integraci dat ke sledování dynamiky hydrologického, hydrogeologického a hydrochemického režimu oblasti a vybraných geodynamických procesů. Systém umožňuje provádění citlivostních analýz a posuzování scénářů jako základu pro znalostní rozhodování o aktualizaci koncepce rozvoje regionu nebo efektivnější a komplexnější hodnocení variant dílčích revitalizačních či havarijních opatření. Systém byl testován na jezerech Most a Chabařovice.

Klíčová slova: informační systém; zpracování dat; bilance vody v krajině; stabilita svahů